Neder­land valt in de prij­zen tij­dens 34ste edi­tie IPM Essen

Van 26 tot en met 29 janu­a­ri vond de 34ste edi­tie van IPM plaats. Bedrij­ven uit aller­lei lan­den kon­den tij­dens deze plan­ten­beurs hun bes­te sor­ti­men­ten ten toon stel­len. De beurs werd dit jaar door nog meer men­sen bezocht dan voor­gaan­de jaren en tel­de 57.200 bezoe­kers. Dit jaar waren er 1.585 stand­hou­ders aan­we­zig afkom­stig uit 48 ver­schil­len­de lan­den.  […]