Provincie Zuid-Holland investeert extra in groen

De provincie Zuid-Holland gaat extra investeren in gebiedsafspraken over natuur, recreatie, water en landbouw. Het draagvlak om samen te werken aan het realiseren van meer natuur en recreatie is groot bij de betrokken partijen, zoals ondernemers, agrariërs en gemeenten. Daarom vragen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten om al gereserveerde groenmiddelen eerder beschikbaar te stellen. Het […]