Plan voor meer groen in het Stads­hart Lely­stad

Plan­ten­bak­ken, bomen en een boom­bank: voor het Stads­hart is een ‘ver­groe­nings­plan’ gemaakt. Daar­in staat beschre­ven wat er op de kor­te en lan­ge­re ter­mijn moet gebeu­ren om de beton­nen uit­stra­ling tegen te gaan. ‘Meer groen in het Stads­hart’ was één van de maat­re­ge­len die in het rap­port van Paul Tan­kink is opge­no­men om het Stads­hart van […]