Plan voor meer groen in het Stadshart Lelystad

Plantenbakken, bomen en een boombank: voor het Stadshart is een ‘vergroeningsplan’ gemaakt. Daarin staat beschreven wat er op de korte en langere termijn moet gebeuren om de betonnen uitstraling tegen te gaan.
‘Meer groen in het Stadshart’ was één van de maatregelen die in het rapport van Paul Tankink is opgenomen om het Stadshart van Lelystad weer toekomstperspectief te bieden. Het centrum wordt ervaren als grijs en saai en meer groen is één van de middelen om dat tegen te gaan.
Korte termijn
Daarom is er een vergroeningsplan gemaakt. ‘Op korte termijn willen we aan de slag met de gebieden waar geen ontwikkelingen worden voorzien,’ zegt wethouder Janneke Sparreboom. Zo worden er bomen bijgeplaatst in de Promesse, komt er een boombank ter hoogte van de voormalige kaasboetiek aan de Waagpassage en worden er in het zogenaamde winkelrondje meer plantenbakken geplaatst. Dat laatste geldt ook voor de Zilverparkkade. ‘Dat moet wat meer een verblijfsplek worden. Daarnaast willen we de Zuil van Lely opnieuw oplichten.’
Lange termijn
Voor de gebieden waar wel ontwikkelingen op het programma staan, zoals de Agorahof waar een nieuwe bioscoop gepland staat, is het natuurlijk lastiger om op dit moment te vergroenen. ‘Acties die we daar plannen zijn afhankelijk van die toekomstige ontwikkelingen. Zo wordt er gedacht aan het plaatsen van monumentale bomen en waterelementen.’
Co-creatie
Er is ook ruimte voor kleinere initiatieven door ondernemers zelf. ‘Je kan denken aan het beplanten van plantenbakken of omgaan met gebieden die braakliggen. Voor co-creatie, waarbij gemeente en ondernemers samenwerken, is ook nog wat geld beschikbaar.’
Het vergroeningsplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
bron: flevopost.nl