Pro­mo­tie­on­der­zoek: “Meer diver­si­teit in beplan­ting groe­ne daken is wen­se­lijk”

Een groen dak is gevoe­lig voor droog­te. Bij de aan­leg van een groen dak dient men daar­om ver­der te kij­ken dan alleen de stan­daard­lijst met vet­plan­ten, mos­sen en krui­den, stelt Car­men van Meche­len. Voor haar pro­mo­tie­on­der­zoek aan de Katho­lie­ke Uni­ver­si­teit Leu­ven ging ze in Zuid-Fran­k­rijk op zoek naar geschik­te medi­ter­ra­ne plan­ten voor de aan­leg van […]