Eind­ho­ven bij drie bes­te Euro­pe­se ste­den voor 2017 door groe­ne stads­ont­wik­ke­ling

Op maan­dag 18 en dins­dag 19 juli krijgt Eind­ho­ven hoog (ste­de­lijk) bezoek van­we­ge haar nomi­na­tie als ‘Euro­pean City of the Year’. Een jury met experts ver­bon­den aan de Aca­de­my of Urba­nism koos Eind­ho­ven samen met Kopen­ha­gen en Mont­pel­lier als bes­te Euro­pe­se ste­den voor 2017. Op de Urba­nism Awards Cere­mo­ny op 16 novem­ber 2016 in Lon­den […]