Indi­vi­du­e­le bedrijfs­le­ven kan pro­fi­te­ren van De Groe­ne Stad

Groe­ne pro­duc­ten heb­ben een posi­tief effect op de gezond­heid en het wel­zijn van bur­gers. Dat is de filo­so­fie ach­ter De Groe­ne Stad. Het indi­vi­du­e­le bedrijfs­le­ven kan hier voor­de­len uit halen, aldus pro­ject­lei­der Roel van Dijk van de Groe­ne Stad (acti­vi­teit van Plant Publi­ci­ty Hol­land). Van Dijk schrijft dit op de opi­nie­pa­gi­na van het Agra­risch Dag­blad. […]