Ver­e­de­laar, geen beroep voor haas­ti­ge types

De Groe­ne Stad in gesprek met ver­e­de­laar Mar­ga­reth Hop van Boot & co: ‘In het open­baar groen komt de gebruiks­waar­de op de eer­ste plaats.’ Sier­waar­de vs. Gebruiks­waar­de Waar plan­ten in tuin­cen­tra voor­al nieuw en mooi moe­ten zijn om de koper te ver­lei­den tot aan­schaf over te gaan, zijn er bij het ont­wik­ke­len van plan­ten voor de […]