Eerste boom voor CO2-compensatiebos in Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen plant zondag, tijdens de internationale Klimaatactiedag, de eerste boom voor het zogenoemde CO2-compensatiebos. Hoogeveen is een millenniumgemeente en dat betekent dat de gemeente onder meer de uitstoot van CO2 wil beperken. Bomen halen CO2 uit de lucht, daarom wil de gemeente een compensatiebos bij de toekomstige begraafplaats Zevenbergen bij Fluitenberg. Inwoners, bedrijven […]

400 bomen voor bedrijventerrein De Wieken in Hoogeveen

Bedrijventerrein De Wieken in Hoogeveen krijgt 400 nieuwe bomen en hagen. De oude groeninrichting gaat op de schop. Smalle groenstroken worden vervangen door brede gazonnen en hagen. Verzwakte bomen die binnen enkele jaren dood gaan, worden gekapt en vervangen door 400 nieuwe bomen. De gemeente heeft hiervoor een kapvergunning aangevraagd.           […]