Foto­vlucht van hete plek­ken boven Gel­der­land is geslaagd

De foto­vlucht van hete en koe­le plek­ken in Nij­me­gen en Arn­hem die don­der­dag­avond 6 augus­tus plaats­vond, is geslaagd. Van­uit een vlieg­tuig op 4 kilo­me­ter hoog­te zijn infra­rood­beel­den gemaakt van de hot spots in bei­de ste­den en het omrin­gend gebied. Het is voor de eer­ste keer dat Neder­land­se ste­den zijn gescand op tem­pe­ra­tu­ren en tem­pe­ra­tuur­ver­schil­len. Alter­ra, […]

Luchtfoto’s van hete en koe­le plek­ken in Nij­me­gen en Arn­hem

Uit­ge­rust met een infra­rood came­ra maak­te een vlieg­tuig op don­der­dag 6 augus­tus een hit­­te-scan van Nij­me­gen, Arn­hem en het tus­sen­lig­gend gebied. De scan brengt in beeld waar ‘t het heetst is en waar het koel blijft. Ste­den war­men het meest op en bin­nen ste­den zijn er plek­ken, waar de tem­pe­ra­tuur het sterkst oploopt. De scan­beel­den […]