Ope­ning van het Groe­ne Huis in Park Schot­horst

Het Groe­ne Huis in Park Schot­horst werd dit week­end offi­ci­eel geo­pend en om dat te vie­ren waren er al de hele week acti­vi­tei­ten. Het voor­ma­li­ge Cen­trum voor Natuur en Mili­eu­edu­ca­tie in de oude boer­de­rij was onher­stel­baar na de brand. De laat­ste twee jaar is er hard gewerkt aan het Groe­ne Huis, het ver­nieuw­de cen­trum. Op […]