Vier­hon­derd km2 plat­te daken wach­ten op ‘ver­groe­ning’

Visie­no­ta Leen­­ders-Jaco­­bi over ‘Groen en water in de stad’ Op 1 juli pre­sen­te­ren de Twee­de Kamer­le­den Henk Leen­ders en Lutz Jaco­bi (bei­den PvdA) hun visie­no­ta ‘Groen en water in de stad’ aan de  pers en belang­stel­len­den in Rot­ter­dam. De strek­king: dank­zij ver­groe­ning van de stad een leef­ba­re en gezon­de leef­om­ge­ving, meer bio­di­ver­si­teit en beter water­be­heer cre­ë­ren. […]