Hel­mond heeft sub­si­die voor groe­ne daken

Hel­mon­ders die een groen dak op hun huis wil­len plaat­sen, kun­nen daar­voor geld krij­gen. De gemeen­te Hel­mond stelt jaar­lijks 25.000 euro hier­voor beschik­baar. Dat doet zij, omdat groe­ne daken bij­dra­gen aan een duur­zaam karak­ter van de stad. Hel­mond wil in 2035 kli­maat­neu­traal zijn. Iso­la­tie Op een groen dak is beplan­ting aan­ge­bracht die bestaat uit bij­voor­beeld […]