Hedy d’An­co­na-prijs 2012 nomi­neert zes pro­jec­ten

De jury van de Hedy d’Ancona-prijs, onder voor­zit­ter­schap van Koen van Vel­sen, heeft uit 101 inzen­din­gen zes pro­jec­ten geno­mi­neerd. De Hedy d’Ancona-prijs richt zich spe­ci­fiek op gebou­wen in de zorg­sec­tor waar­bij ste­den­bouw, tuin- en land­schaps­ar­chi­tec­tuur, archi­tec­tuur en/of inte­ri­eur­ar­chi­tec­tuur het zorg­con­cept onder­steu­nen. De prijs wordt twee­jaar­lijks uit­ge­reikt.  Begin 2012 wor­den de zes onder­staan­de pro­jec­ten door de […]

Reva­li­da­tie­cen­trum Groot Klim­men­daal win­naar Hedy d’ Anco­na Prijs

Het reva­li­da­tie­cen­trum Groot Klim­men­daal in Arn­hem heeft gis­te­ren de Hedy d’Ancona-prijs gewon­nen. De Hedy d’Ancona-prijs is een nieu­we prijs in de Neder­land­se archi­­tec­tuur- en zorg­we­reld. De prijs richt zich spe­ci­fiek op gebou­wen in de zorg­sec­tor waar­bij ste­den­bouw, tuin- en land­schaps­ar­chi­tec­tuur, archi­tec­tuur en/of inte­ri­eur­ar­chi­tec­tuur het zorg­con­cept onder­steu­nen. Van de 120 inzen­din­gen waren er zes ont­wer­pen geno­mi­neerd. […]