Stu­die­reis Bou­wen met Groen en Glas naar Han­no­ver

Op 13 en 14 okto­ber orga­ni­se­ren Bou­wen met Groen en Glas in samen­wer­king met de Bond Neder­land­se Archi­tec­ten en het Pro­duct­schap Tuin­bouw een com­pac­te twee­daag­se stu­die­reis naar Han­no­ver. Omdat niets zo ver­hel­de­rend werkt als de eigen bele­ving, nemen wij u mee naar aan­tal uit­ge­spro­ken Groen en Glas pro­jec­ten, zodat u zelf de meer­waar­de kunt erva­ren […]