Het belang van een gezon­de bodem

Op dins­dag 25 novem­ber van 20:00 — 22:00 uur orga­ni­se­ren het Haags Mili­eu­cen­trum en de stich­ting Eet­baar Park de lezing ”Het belang van een gezon­de bodem”, in het Nuts­huis, Rivier­markt 5 in Den Haag. De lezing wordt gege­ven door oud-hoog­le­­raar Bio­lo­gi­sche Land­bouw aan de Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit Jan-Diek van Mans­velt. Belang­stel­len­den wor­den uit­ge­no­digd om hier­bij aan­we­zig […]