‘t Schon­ste Strò­tje van Til­burg

In 2014 is het idee ont­staan om de gezel­li­ge maar rede­lijk grij­ze bin­nen­stad van Til­burg op te fleu­ren en te ver­groe­nen door bewo­ners uit te dagen zelf aan de slag te gaan. Met gevel-tegel­­tuin­­tjes, bal­kon­bak­ken, ver­ti­ca­le (pluk)tuintjes, stads­land­bouw, mos­graf­fit­ti en gue­r­il­la gar­de­ning. Samen met hun buren, dan is het effect en de zicht­baar­heid het grootst. […]