Inte­graal ont­werp voor­waar­de voor goe­de groen­toe­pas­sin­gen

Doel van het onlangs gehou­den sym­po­si­um Groen, groe­ner, groenst was de ken­nis­kloof tus­sen de bouw- en de groen­sec­tor te door­bre­ken, en een vak­over­stij­gen­de bena­de­ring van groen­toe­pas­sin­gen in, op en aan gebou­wen te sti­mu­le­ren. Met ruim zeven­tig aan­we­zi­gen uit de (landschaps-)architectuur, groen, onder­wijs en weten­schap een mooi gemêleer­de groep om hier­in een belang­rij­ke stap voor­waarts te […]

Oekraïense film­ploeg maakt opna­mes van groen­toe­pas­sin­gen in Den Haag en Zoe­ter­meer

Een film­ploeg uit de Oekraïne bezocht vori­ge week Den Haag en Zoe­ter­meer om voor­beel­den te fil­men van hoe bomen en plan­ten in de ste­de­lij­ke omge­ving wor­den toe­ge­past. Het pro­gram­ma van deze dag (samen­ge­steld door Plant Publi­ci­ty Hol­land) zag er als volgt uit: Wet­hou­der Bal­dew­singh van de gemeen­te Den Haag sprak over het belang van het […]