Berichten

Doel van het onlangs gehouden symposium Groen, groener, groenst was de kenniskloof tussen de bouw- en de groensector te doorbreken, en een vakoverstijgende benadering van groentoepassingen in, op en aan gebouwen te stimuleren. Met ruim zeventig aanwezigen uit de (landschaps-)architectuur, groen, onderwijs en wetenschap een mooi gemêleerde groep om hierin een belangrijke stap voorwaarts te zetten.

Atto Harsta, programmadirecteur van Bouwen met Groen en Glas (BGG), startte met een beknopt overzicht van de ontwikkeling van groen de afgelopen decennia. De aandacht voor groen en duurzaamheid volgt een golvende lijn. Momenteel zitten we in de derde piek. Groen is een hot item in veel sectoren; tegelijkertijd heeft de aandacht voor duurzaamheid en het cradle to cradle concept een vlucht genomen. Samenwerking met de natuur is op dit moment belangrijker dan ooit.
 
Groen ontwikkeld
Een belangrijke eerste stap is het vergaren en verspreiden van kennis over de meerwaarde van groen voor de leefomgeving is. Vanuit BGG is dit een belangrijk thema. Door de bouw- en groensector met elkaar te verbinden, en zo kennis te delen en te ontwikkelen, slaat het programma een brug voor succesvolle groentoepassingen in de gebouwde omgeving. Dit begint al bij het onderwijs: het programma is nauw betrokken bij het tot stand brengen van vakoverstijgende opleidingen, waarin de kennis van de bouw- en groensector wordt gecombineerd. Daarnaast zijn vanuit het programma verschillende onderzoeken naar de meerwaarde van groen en daglicht uitgevoerd.

Groen loont
Nu we steeds meer weten over het belang van groen en daglicht in de leef-, leer- en werkomgeving van mensen is het aan de verschillende vakdisciplines om met elkaar goede groen- en daglichttoepassingen in gebouwen te gaan verwezenlijken. Hiervoor is het belangrijk dat de groensector een omslag maakt in het denken over groen. Groen is niet langer alleen een product ter verfraaiing, maar groen heeft een belangrijke economische waarde. Groen draagt bij aan het welbevinden en de gezondheid van mensen, en groen kan ook een duurzaam onderdeel vormen van het energetisch systeem van een gebouw.

Meer informatie
Alle genoemde onderzoeken en een uitgebreid verslag van het symposium leest u hier » 

Een filmploeg uit de Oekraïne bezocht vorige week Den Haag en Zoetermeer om voorbeelden te filmen van hoe bomen en planten in de stedelijke omgeving worden toegepast.

Het programma van deze dag (samengesteld door Plant Publicity Holland) zag er als volgt uit:

  • Wethouder Baldewsingh van de gemeente Den Haag sprak over het belang van het groen in zijn gemeente en liet enkele prachtige voorbeelden zien;
  • Beleidsmedewerker W. Duijs van de gemeente Den Haag liet enkele voorbeeldprojecten in de stad zien; 
  • Landschapsarchitect M. den Ruyter, ontwerper van de Floriade 1992, gaf een rondleiding over het Floriadeterrein van Zoetermeer. Na afloop van de Floriade is op een gedeelte van het terrein een woonwijk gebouwd met behoud van de groenstructuren waardoor de wijk enorm groen en leefbaar is.

Zeer enthousiast
Na afloop van deze dag was de filmploeg zeer te spreken over hoe het groen in Nederland wordt toegepast. “Geweldig dat vanuit gemeenten zo wordt geïnvesteerd in het groen en dat het ook zo netjes wordt onderhouden. Dit werkt heel positief. Een mooi voorbeeld voor ons”.  Naast opnames van de toepassing zijn er ook opnames gemaakt van de boomkwekerijsector.

Op korte termijn worden de beelden uitgezonden op landelijke tv van Oekraïne. Met als voornaamste doel de overheid maar ook de burger te informeren over de kennis van het boomkwekerijproduct, over de toepassingsmogelijkheden en over de meerwaarde van het groen.