Meer leef­ruim­te voor wes­pen en mie­ren in Lely­stad

Wes­pen en mie­ren krij­gen iets meer leef­ruim­te van de gemeen­te Lely­stad. Bij het beheer en onder­houd van groen­zo­nes langs bos­pa­den en ber­men wordt de natuur­lij­ke begroei­ing bevor­derd, zodat de insec­ten daar hun voed­sel kun­nen vin­den. De gemeen­te hoopt dat dit helpt bij het maken van een groe­ne leef­om­ge­ving. Wes­pen en mie­ren zijn belang­rijk voor de […]