Meer leefruimte voor wespen en mieren in Lelystad

Wespen en mieren krijgen iets meer leefruimte van de gemeente Lelystad. Bij het beheer en onderhoud van groenzones langs bospaden en bermen wordt de natuurlijke begroeiing bevorderd, zodat de insecten daar hun voedsel kunnen vinden. De gemeente hoopt dat dit helpt bij het maken van een groene leefomgeving. Wespen en mieren zijn belangrijk voor de […]