Meer leefruimte voor wespen en mieren in Lelystad

Wespen en mieren krijgen iets meer leefruimte van de gemeente Lelystad. Bij het beheer en onderhoud van groenzones langs bospaden en bermen wordt de natuurlijke begroeiing bevorderd, zodat de insecten daar hun voedsel kunnen vinden. De gemeente hoopt dat dit helpt bij het maken van een groene leefomgeving.
Wespen en mieren zijn belangrijk voor de balans in de natuur, omdat zij de aanwezigheid van andere (schadelijke) insecten beperken. Door de maatregel van de gemeente, gaan groenstroken er iets minder netjes uitzien dan nu het geval is.
De gemeente doet op dit moment allerlei onderzoeken naar planten en dieren om te weten te komen hoe het gaat met de natuur rond de stad. Het rapport over de wespen en mieren is gemaakt met behulp van Jeroen de Rond, die uit eigen interesse al 35 jaar onderzoek doet naar deze insecten in de stad.
De Rond denkt dat het in de praktijk lastig is om zeldzame insectensoorten te beschermen met dit soort maatregelen. Hiervoor zou veel geld nodig zijn en zelfs nieuwe stukken natuur. Maar dat gaat volgens hem niet gebeuren. Eventuele veranderingen in de biodiversiteit worden de komende jaren in de gaten gehouden door de stadsecoloog van Lelystad.
bron: omroepflevoland.nl