Water­ber­gen­de groen­strook op de zui­d­as in Amster­dam

Een pri­meur voor Amster­dam: aan de Zui­de­lij­ke Wan­del­weg op de Zui­d­as wordt op maan­dag 7 novem­ber een water­ber­gen­de groen­strook geo­pend die nu 56.000 liter en straks zelfs 130.000 liter water kan opvan­gen. Daar­door heb­ben de bewo­ners geen water­over­last bij hoos­bui­en. De groen­strook is de eer­ste in zijn soort in Neder­land. Het is de bedoe­ling dat […]