Groe­ne wand haalt scha­de­lij­ke stof­fen uit de lucht

Op de Inno­va­ti­on Expo in Amster­dam van 14 april is een pro­to­ty­pe van een bij­zon­der tuin­bouw­pro­ject te bezich­ti­gen. Het betreft een groe­ne wand met een high tech sen­sor. Orga­nic Archi­tects bouw­de in opdracht van een tuin­bouw­con­sor­ti­um een pro­to­ty­pe van een groe­ne wand met een ven­ti­la­tie­sys­teem, dat de lucht actief langs de groe­ne wand stuurt. Hoe […]