‘Groe­ner stu­de­ren’ voor Rad­boud Uni­ver­si­teit Nij­me­gen

Op het ter­rein van de Rad­boud Uni­ver­si­teit Nij­me­gen stu­de­ren en wer­ken onge­veer veer­tig­dui­zend stu­den­ten en mede­wer­kers in een groe­ne omge­ving; het ter­rein wordt gesierd door zo’n 1.500 ver­schil­len­de bomen. De pla­ta­nen, lin­des en beu­ken heb­ben niet alleen een esthe­ti­sche waar­de, maar ver­te­gen­woor­di­gen tevens een soci­a­le func­tie voor de uni­ver­si­teit. Geert Stol­ten­berg, Pro­ject­ma­na­ger bij het Uni­ver­si­tair […]