Spe­len en leren op ver­groend school­plein in Rot­ter­dam

De Fon­tein in Noord heeft pri­meur met speel- en leer­plein voor school en de buurt. Basis­school De Fon­tein in de Hoy­le­de­straat in Noord heeft een groen school­plein gekre­gen. Het oude ste­ni­ge school­plein is ver­bouwd tot een groe­ne oase met vol­op speel- en leer­mo­ge­lijk­he­den voor kin­de­ren. De leer­lin­gen en wet­hou­der Schnei­der (Ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling en Inte­gra­tie) heb­ben […]