Groe­ne Rou­te: wan­de­len door Den Haag Cen­trum

Den Haag mag gerust een ‘groe­ne gemeen­te’ wor­den genoemd, maar dat geldt niet voor de hele stad. Gro­te delen van de bin­nen­stad kun­nen best nog wel wat groen gebrui­ken en steeds meer groe­pen bewo­ners span­nen zich daar­voor in. Zo ken­nen we in Den Haag Buurt­na­tuur, een orga­ni­sa­tie die natuur in de buurt op klei­ne en […]