3,5 mil­joen voor reno­va­tie park Huis Doorn

Het park en bos rond rijks­mo­nu­ment Huis Doorn wordt opge­knapt en in oude staat her­steld. Voor de werk­zaam­he­den is 3,5 mil­joen euro uit­ge­trok­ken, zo meldt het Rijks­vast­goed­be­drijf, dat ver­ant­woor­de­lijk is voor het beheer van het gebied. In het rijks­mo­nu­ment huis­vest nu en muse­um, waar het inte­ri­eur van Wil­helm II, die van 1920 tot 1941 op […]