Brabantse waterschappen gaan bijdragen aan groene buurtprojecten

Waterschap Brabantse Delta gaat samen met de waterschappen Aa en Maas en De Dommel samenwerken met de provincie Noord-Brabant en het Prins Bernhard Cultuurfonds op het gebied van buurtnatuur en buurtwater. De waterschappen haken aan bij het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds van de provincie Noord-Brabant; een fonds dat burgerinitiatieven rondom buurtgroen en waterbeheer ondersteunt. De waterschappen […]