Bra­bant­se water­schap­pen gaan bij­dra­gen aan groe­ne buurt­pro­jec­ten

Water­schap Bra­bant­se Del­ta gaat samen met de water­schap­pen Aa en Maas en De Dom­mel samen­wer­ken met de pro­vin­cie Noord-Bra­­bant en het Prins Bern­hard Cul­tuur­fonds op het gebied van buurt­na­tuur en buurt­wa­ter. De water­schap­pen haken aan bij het Buurt­­na­tuur- en Buurt­wa­ter­fonds van de pro­vin­cie Noord-Bra­­bant; een fonds dat bur­ger­ini­ti­a­tie­ven rond­om buurt­groen en water­be­heer onder­steunt. De water­schap­pen […]