Rijs­wijk pilot voor Groe­ne Tor­na­do

De Groe­ne Tor­na­do, een ini­ti­a­tief van de stich­ting Roof Upda­te, maakt van grau­we daken op schuur­tjes, fris­se groe­ne daken. Een eer­ste pilot­pro­ject gaat bin­nen­kort van start in Rijs­wijk. Direc­teur van de stich­ting Roof Upda­te, Ronald van Bocho­ve: “Er zijn mil­joe­nen vier­kan­te meters plat­dak die we wil­len ver­groe­nen, maar we begin­nen in Rijs­wijk.” Roof Upda­te is […]