Man­de­la­b­rug wordt groot­ste groe­ne per­go­la ter wereld

De Man­de­la­b­rug gaat de groot­ste groe­ne per­go­la van de wereld wor­den. Aan de bui­ten­kant komt een per­gol­a­con­struc­tie met groe­ne plan­ten. Dit zal een ech­te afspie­ge­ling wor­den van wat Zoe­ter­meer is, stad tus­sen de par­ken. Dit plan is door de Zoe­ter­meer­se inge­ni­eur Ash­ley Bal­lan­ti­ne als bur­ger­ini­ti­a­tief inge­diend bij de gemeen­te­raad. Hij rea­geert hier­mee op de wens […]