Meer groe­ne stads­ka­des in Sneek

Na de Prins Hen­drik­ka­de krijgt ook de ande­re stads­ka­des in Sneek een groen aan­zien. De gemeen­te ver­vangt dit najaar de stoep langs de Rien­ck Boc­kema­ka­de door gras. Vol­gend jaar vol­gen de kades aan het Mar­t­i­ni­p­lein en de Water­poorts­gracht. De ver­groe­ning is ook gun­stig voor de bomen, die meer onder­grond­se leef­ruim­te krij­gen. Vol­gens Súd­west-Frys­­lân blij­ven de […]