Meer groe­ne stads­ka­des in Sneek

Na de Prins Hen­drik­ka­de krijgt ook de ande­re stads­ka­des in Sneek een groen aan­zien.
De gemeen­te ver­vangt dit najaar de stoep langs de Rien­ck Boc­kema­ka­de door gras. Vol­gend jaar vol­gen de kades aan het Mar­t­i­ni­p­lein en de Water­poorts­gracht.
De ver­groe­ning is ook gun­stig voor de bomen, die meer onder­grond­se leef­ruim­te krij­gen.
Vol­gens Súd­west-Frys­lân blij­ven de onder­houds­kos­ten gelijk, omdat de gemeen­te niet meer hoeft te her­stra­ten wegens groei­en­de boom­wor­tels en het onno­dig wordt de kades onkruid­vrij te hou­den.
Bron: lc.nl