Meer groene stadskades in Sneek

Na de Prins Hendrikkade krijgt ook de andere stadskades in Sneek een groen aanzien.
De gemeente vervangt dit najaar de stoep langs de Rienck Bockemakade door gras. Volgend jaar volgen de kades aan het Martiniplein en de Waterpoortsgracht.
De vergroening is ook gunstig voor de bomen, die meer ondergrondse leefruimte krijgen.
Volgens Súdwest-Fryslân blijven de onderhoudskosten gelijk, omdat de gemeente niet meer hoeft te herstraten wegens groeiende boomwortels en het onnodig wordt de kades onkruidvrij te houden.
Bron: lc.nl