Gemeen­te Lei­den zoekt bomen voor op de Groe­ne Kaart

De gemeen­te Lei­den roept inwo­ners om bomen aan te mel­den voor de Groe­ne Kaart. Bomen op de Groe­ne Kaart heb­ben een bescherm­de sta­tus en mogen niet zon­der een ver­gun­ning gekapt worden.Tot en met 5 juni kan ieder­een bomen aan­mel­den voor de nieu­we Groe­ne Kaart 2016. Het gaat hier om alle bomen in de open­ba­re ruim­te […]