Eco­lo­gisch iso­le­ren: waar­om kie­zen voor een groen­dak?

Woon je in de stad en heb je geen tuin ter beschik­king? Dan maak je toch gewoon een tuin op je dak! Dank­zij een groen­dak haal je de natuur naar de stad. Boven­dien biedt een groen­dak tal van ande­re kwa­li­tei­ten, zoals uit­ste­ken­de ther­mi­sche iso­la­tie en een lan­ge­re levens­duur dan het klas­sie­ke dak. Exten­sief of inten­sief […]