Staats­se­cre­ta­ris Van Dam: 1,5 mil­joen euro extra voor mooi­ste natuur­ge­bie­den van Neder­land

Staats­se­cre­ta­ris Mar­tijn van Dam van Eco­no­mi­sche Zaken trekt 1,5 mil­joen euro extra uit om de kwa­li­teit en toe­gan­ke­lijk­heid van natuur­ge­bie­den in Neder­land te ver­be­te­ren en om de Nati­o­na­le Par­ken in bin­­nen- en bui­ten­land op de kaart te zet­ten. In totaal is er nu 4 mil­joen euro tot 2018 voor ver­ster­king van de Neder­land­se natuur­ge­bie­den en […]