Den Bosch en Nij­me­gen in fina­le Groe­ne Stad

Den Bosch en Nij­me­gen zijn door­ge­dron­gen tot de fina­le van de strijd om de titel Groe­ne Hoofd­stad van Euro­pa 2018. De twee Neder­land­se ste­den heb­ben alleen nog het Zweed­se Umeå als rivaal, liet de Euro­pe­se Com­mis­sie dins­dag weten. De prijs wordt sinds 2010 uit­ge­reikt en is bedoeld voor ste­den die het mili­eu op een uit­mun­ten­de […]