Gemeen­ten maken plan om water­over­last aan te pak­ken door mid­del van groen

Een groen dak of ver­plicht beplan­ting in je voor­tuin. Zomaar twee maat­re­ge­len die kun­nen hel­pen in de strijd tegen water­over­last als gevolg van de kli­maat­ver­an­de­ring. De zes­tien gemeen­ten die samen­wer­ken in Plat­form Water Val­lei en Eem slaan de han­den ineen om samen met het Water­schap Val­lei en Velu­we dit toe­ne­men­de pro­bleem aan te pak­ken. Ze […]