Gra­tis plant­je voor inwo­ners van Dalf­sen

Iede­re inwo­ner van Dalf­sen kan een gra­tis plant­je opha­len om de voor­tuin extra mooi aan te kle­den. Dalf­sen pro­beert name­lijk het groen­ste dorp van Euro­pa te wor­den en doet mee aan de Enten­te Flo­ra­le Euro­pe. Op de web­si­te van de gemeen­te staat dat onder het mot­to ‘Samen gaan we voor goud!’ men­sen een plant­je kun­nen […]