Natuur­rij­ke omge­ving van essen­ti­eel belang voor een gezon­de jeugd

Maakt groen in de omge­ving van kin­de­ren echt het ver­schil om gezond op te groei­en, of maakt het niet zoveel uit? Weten­schap­pers zeg­gen in een arti­kel in de Volks­krant onaf­han­ke­lijk van elkaar dat een natuur­rij­ke omge­ving heel belang­rijk is voor een gezon­de jeugd. Maar voor­al als de omlig­gen­de natuur uit­no­digt om te recre­ë­ren. Het klinkt […]