Maak kans op ‘Eer­ste Hulp’ bij groen prijs

In Noord-Hol­­land bruist het van de groe­ne ini­ti­a­tie­ven. Bestaan­de of nieu­we ini­ti­a­tie­ven die vast een duw­tje in de rug kun­nen gebrui­ken, ‘Eer­ste Hulp’ nodig heb­ben. Doe mee en maak kans op 1.000 euro. Bekijk hier de oproep van bos­wach­ter Lau­rens in zijn Schoorl­se dui­nen. Er ont­staan steeds meer bur­ger­ini­ti­a­tie­ven in de pro­vin­cie Noord-Hol­­land. Vrij­wil­li­gers nemen […]