Pro­vin­cie Lim­burg in Bel­gië pro­moot pes­ti­ci­den­vrij open­baar groen

De pro­vin­cie Lim­burg pakt bin­nen­kort uit met opval­len­de bor­den op open­ba­re plaat­sen met de slo­gan ‘Wij wil­len Lim­burg niet ver­pes­ti­ci­den. Jij toch ook niet?’. Op die manier wil de pro­vin­cie zowel de open­ba­re bestu­ren als de bur­gers bewust­ma­ken van de geva­ren van pes­ti­ci­den. Naast die cam­pag­ne gaat het Cen­trum Duur­zaam Groen ook gra­tis advies geven […]