Provincie Limburg in België promoot pesticidenvrij openbaar groen

De provincie Limburg pakt binnenkort uit met opvallende borden op openbare plaatsen met de slogan ‘Wij willen Limburg niet verpesticiden. Jij toch ook niet?’. Op die manier wil de provincie zowel de openbare besturen als de burgers bewustmaken van de gevaren van pesticiden. Naast die campagne gaat het Centrum Duurzaam Groen ook gratis advies geven […]