Provincie Limburg in België promoot pesticidenvrij openbaar groen

De provincie Limburg pakt binnenkort uit met opvallende borden op openbare plaatsen met de slogan ‘Wij willen Limburg niet verpesticiden. Jij toch ook niet?’.
Op die manier wil de provincie zowel de openbare besturen als de burgers bewustmaken van de gevaren van pesticiden. Naast die campagne gaat het Centrum Duurzaam Groen ook gratis advies geven aan gemeenten.
Sinds 1 januari 2015 mogen openbare instellingen zoals steden, gemeenten, ziekenhuizen, scholen, sportverenigingen en rusthuizen geen pesticiden meer gebruiken bij de bestrijding van onkruid. Maar nog niet alle instellingen zijn vandaag al in regel met het nieuwe decreet. “Ongeveer 16 Limburgse gemeenten doen het vandaag al zonder pesticiden”, zegt Jelle Van den Berghe, projectcoördinator bij het Centrum Duurzaam Groen, in Het Belang van Limburg. “Andere gemeenten hebben nog een uitzondering gekregen omwille van specifieke situaties.”
Met de nieuwe informatiecampagne wil de provincie Limburg nu plaatsen promoten waar nu al zonder chemische onkruidbestrijding wordt gewerkt. “Nu het onkruidseizoen stilaan nadert, worden binnenkort meer dan 150 informatiepanelen verspreid”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove. “Met deze verplaatsbare borden willen we niet alleen de gemeenten belonen die al goed werk leveren, we willen ook de burger informeren. Al zullen mensen ook moeten aanvaarden dat het resultaat zonder herbiciden er niet hetzelfde uitziet als vroeger.”
De provincie trekt voor dit project 20.000 euro structurele middelen uit en voorziet nog eens 9.000 euro voor de nieuwe informatiecampagne.
Bron: cgconcept.be