Gemeente Den Haag doet oproep aan bewoners om stad te vergroenen

Groen geeft kleur en fleur aan een straat. Maar niet in iedere straat van Den Haag zijn voortuinen aanwezig. Om het straatbeeld toch te vergroenen vraagt de gemeente Den Haag aan haar bewoners om hier een bijdrage aan te leveren door middel van een geveltuin. Dit is een smalle groenstrook direct tegen de gevel van een […]