Gemeente Den Haag doet oproep aan bewoners om stad te vergroenen

Groen geeft kleur en fleur aan een straat. Maar niet in iedere straat van Den Haag zijn voortuinen aanwezig. Om het straatbeeld toch te vergroenen vraagt de gemeente Den Haag aan haar bewoners om hier een bijdrage aan te leveren door middel van een geveltuin. Dit is een smalle groenstrook direct tegen de gevel van een huis.
Een groene straat draagt bij aan de leefbaarheid van de stad. Een enkele klimplant, stokroos of zonnebloem maakt het straatbeeld al fleuriger. In de speciale brochure is te lezen hoe u de bewoners zelf een geveltuin aan kunnen leggen.
Daarnaast is er een geveltuin fotowedstrijd. Voor 1 juni kan iedereen in Den Haag een foto van hun eigen geveltuin opsturen. Degene die de mooiste foto maakt ontvangt een verassing namens de gemeente.
Bron: gemeente Den Haag