Gemeen­te Den Haag doet oproep aan bewo­ners om stad te ver­groe­nen

Groen geeft kleur en fleur aan een straat. Maar niet in iede­re straat van Den Haag zijn voor­tui­nen aan­we­zig. Om het straat­beeld toch te ver­groe­nen vraagt de gemeen­te Den Haag aan haar bewo­ners om hier een bij­dra­ge aan te leve­ren door mid­del van een gevel­tuin. Dit is een smal­le groen­strook direct tegen de gevel van een huis.
Een groe­ne straat draagt bij aan de leef­baar­heid van de stad. Een enke­le klim­plant, stok­roos of zon­ne­bloem maakt het straat­beeld al fleu­ri­ger. In de spe­ci­a­le bro­chu­re is te lezen hoe u de bewo­ners zelf een gevel­tuin aan kun­nen leg­gen.
Daar­naast is er een gevel­tuin foto­wed­strijd. Voor 1 juni kan ieder­een in Den Haag een foto van hun eigen gevel­tuin opstu­ren. Dege­ne die de mooi­ste foto maakt ont­vangt een ver­as­sing namens de gemeen­te.
Bron: gemeen­te Den Haag