De Hof van Segh­waerth: een voor­beeld van een mooi en groen buurt­ini­ti­a­tief!

Der­tig jaar gele­den werd er in Zoe­ter­meer een nieu­we wijk gebouwd: Segh­waert. Als er in de jaren ’80 een bouw­cri­sis ont­staat, blijft een mooi stuk­je land gespaard. Een oude boom­gaard blijft jaren­lang ver­stopt ach­ter een gro­te heg, com­pleet over­woe­kerd en onbe­nut. Buurt­be­wo­ner Bert Dek­kers vond dat zo zon­de dat hij besloot een oproep­je te doen […]