‘Groe­ne’ bus­hal­te op Wil­lem­splein

Vrij­dag 22 april ont­hult wet­hou­der Ine van Burg­ste­den (CDA) om 14.30 uur op het Wil­lem­splein de eer­ste duur­za­me groe­ne bus­hal­te van Arn­hem.  De bus­hal­te wordt aan de ach­ter­zij­de voor­zien van vijf pane­len waar­op groe­ne plan­ten zijn aan­ge­bracht. De hal­te wordt gebruikt als voor­beeld hoe groen kan wor­den inge­zet bij het ver­min­de­ren van hit­te­plek­ken in de […]