Net ver­sche­nen boek ‘Pret­ti­ge Plek­ken’ inte­res­sant boek over belang van groen in open­ba­re ruim­te 

De open­ba­re ruim­te speelt een belang­rij­ke rol in het dage­lijks leven van men­sen en de aan­trek­ke­lijk­heid van ste­den. Een pret­ti­ge, groe­ne, gezon­de, vei­li­ge, kind- en beweeg­vrien­de­lij­ke open­ba­re ruim­te is essen­ti­eel voor de leef­baar­heid van ste­den en draagt bij aan gezond­heid, duur­zaam­heid en een aan­trek­ke­lij­ke woon- en werk­om­ge­ving. Omdat er wei­nig infor­ma­tie ‘bij elkaar’ bleek te zijn […]