‘Groe­ne oase’ in Parij­se kan­to­ren­wijk modu­lair gebouwd

In de Parij­se kan­to­ren­wijk La Défen­se komt een ‘groe­ne oase’ met res­tau­rants en win­kels. Door gebruik te maken van pre­fabon­der­de­len wordt er zo min moge­lijk bouw­af­val gepro­du­ceerd. De Oxy­gen is een groe­ne oase naar het ont­werp van de Fran­se design stu­dio Stép­ha­ne Mal­ka Archi­tec­tu­re. Het mas­ter­plan bevat een groe­ne omge­ving van 1.500 vier­kan­te meter die in […]