7 sep­tem­ber 2016: open dag op álle school­tui­nen in Amster­dam

Kom kij­ken, rui­ken en proe­ven van de weel­de van de tuin! Alle 13 school­tui­nen die Amster­dam rijk is, hou­den open dag op woens­dag 7 sep­tem­ber. Para­dijs in de stad Per jaar tui­nie­ren bij­na 7000 basis­school­leer­lin­gen (groep 6/7) op één van de 13 Amster­dam­se school­tui­nen. Het school­tuin­werk start jaar­lijks in janu­a­ri en duurt tot decem­ber. Tij­dens […]