Eer­ste Amers­foort­se Groen­bor­rel smaakt naar meer

De CDA-frac­­tie orga­ni­seer­de op woens­dag 10 sep­tem­ber voor de eer­ste maal de Amers­foort­se Groen­bor­rel. Deze infor­me­le bor­rel is bedoeld om stads­ge­no­ten die betrok­ken zijn bij een groe­ni­ni­ti­a­tief, in het zon­ne­tje te zet­ten en te bedan­ken voor hun inzet en betrok­ken­heid voor een groe­ne­re stad. Vol­gens orga­ni­sa­tor Negin van den Berg was de bor­rel een suc­ces: “De […]