Water­schap Aa en Maas ver­strekt groe­ne sub­si­die voor kli­maat­be­sten­di­ge maat­re­ge­len

Groe­ne daken, (buurt)moestuinen, gevel­tuin­tjes, regen­wa­ter opvan­gen en her­ge­brui­ken, meer groen en min­der tegels in de wijk… Het zijn alle­maal goe­de voor­beel­den van maat­re­ge­len die een woon­om­ge­ving besten­di­ger maakt tegen kli­maat­ver­an­de­rin­gen. Ook maken deze maat­re­ge­len een buurt groe­ner, mooi­er, pret­ti­ger én gezon­der! Sub­si­die voor aan­pas­sin­gen Bestuur­der Wil­li­am de Kleijn van water­schap Aa en Maas roept ieder­een op om […]